Kjøpsvilkår og leveringsbetingelser

Salgsbetingelser

 

1. Avtalen

 

Disse salgsbetingelsene utgjør sammen med din ordrebekreftelse avtalegrunnlaget for kjøpet.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i

Forbrukerkjøploven

Angrerettloven

Markedsføringsloven

E-handelsloven

Personopplysningsloven

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

 

2. Parter

 

Selger er Gullsport  AS Vøyenengtunet 14, 1339 Vøyenenga org. nr. 924 985 615 , telefon 21 53 06 00, post@gullsport.no og blir i det følgende benevnt ”vi”, ”oss” eller ”Gullsport”.

Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt som ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.

 

3. Bestilling

 

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert i Gullsports bestillingssystem. Når vi mottar din bestilling, vil vi sende en ordrebekreftelse til deg per e-post automatisk. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den.

Ta kontakt dersom det ikke er samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen. Bestillingen er bindende så lenge den samsvarer med tilbudet på Gullsports nettside.

Bestillinger leveres av Posten Norge AS og eventuelle alternative leveringsmåter kan velges i nettbutikken.

 

4. Vareinformasjon

 

Vi arbeider for at informasjonen på våre nettsider til enhver tid er korrekt, men skrive-/trykkfeil og lagerfeil kan forekomme, vi tar derfor forbehold om at vi ikke alltid kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt.

 

5. Priser

 

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme ved bestillingen, og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet herunder fraktkostnader, administrasjon m.m.

Prisfeil kan forekomme. Varen(e) du bestiller kan være utsolgt. Vi tar derfor et forbehold om at nevnte feil kan oppstå. Har du spørsmål omkring din bestilling ta kontakt med Gullsport.no enten per tlf. eller per e-post.

Fraktkostnadene beregnes utfra vekt og volum og er i henhold til Postens satser. For øyeblikket er fraktsats fri porto på alle ordre over 1000 NOK. For ordre med totalbeløp under dette beløpet, er det fastsatt en porto på 99 NOK.

Pristillegget på 500,- til Svalbard gjelder for alle pakketjenester som sendes til følgende postnummer: 9170-9178

 

6. Betaling

 

Kjøp i nettbutikken kan foretas gjennom betaling med de kort som enhver tid er tilgjengelig.

Ved bruk av kredittkort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Beløpet blir trukket når varen er plukket for utsendelse. Vi aksepterer ikke ordre som ikke har leveringsadresse i Norge.

 

7. Levering

 

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen.

Dersom levering av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så raskt vi har kunnskap om det, samme med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Dersom vi ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalt tid, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen. Vi leverer ikke ordrer som ikke har leveringsadresse i Norge.

 

8. Undersøkelse av produktene

 

Etter at du har mottatt produktene, anbefaler vi at du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om det er feil eller mangler ved produktene.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan du kreve at vi retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Vi kan motsette oss ditt krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder oss urimelige kostnader.

Vi skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for deg, uten risiko for at du ikke får dekket dine utlegg og uten vesentlig ulempe for deg. Vi kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

Selv om du verken krever retting eller omlevering, kan vi tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom vi sørger for slik retting eller omlevering, kan du ikke kreve prisavslag eller heving.

Erstatning kan kreves iht. forbrukerkjøpslovens § 33.

 

9. Reklamasjon

 

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at dette er oppdaget, gi oss melding om at du vil påberope deg mangel på varen(e).

Reklamasjonsfristen er minimum to måneder fra det tidspunkt du oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter du overtok varen.

 

10-A. Angrerett og åpen retur

 

Du kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser, og Gullsport.no`s utvidede åpne retur på hele 100 dager. Dette gjelder kun ubrukte varer som igjen kan selges som nye i vår nettbutikk.

Angrerett innebærer at du som kjøper uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Du må gi oss melding om bruk av angreretten innen 100 dager etter at varen og de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema, er mottatt.

Mottar du angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen du mottar angrerettskjema og opplysningene. Har du ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettskjema, vil angrefristen likevel gå ut 100 dager etter at varen er mottatt.

Ved bruk av angreretten er vi forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til deg innen 14 dager fra den dag vi mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til vår rådighet.

Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Produktet sendes tilbake til oss, i originalemballasjen, ubrukt med alle merkelapper på og sammen med utfylt angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet. Er du i tvil, kontakt oss via kundeservice.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i samme mengde og i tilnærmet samme stand som du mottok den.

Forsendelser som blir returnert til Gullsport grunnet manglende uthenting på Posten vil belastes med et gebyr på min. kr 200,- til dekking av administrative kostnader som henting, pakking mm. Vi ber deg derfor om å melde tidlig ifra om du ikke har mottatt hentelapp eller sendingsnummer. Vårt mål er at du skal motta varen din og ikke oppleve noen problemer eller bli belastet for dette gebyret.

 

10-B. Gullsport.no 100% Fornøydgaranti

 

Om du som kunde av Gullsport.no ikke skulle være fornøyd med produktet du har kjøpt, ønsker vi å være behjelpelig med å finne riktig produkt som gjør deg 100% fornøyd. Derfor kan du innen 30 dager, når som helst bytte produktet ditt til en annen modell med samme pris. Denne varen må være i samme produktkategori. (eks. Skitrab Skøyteski Cold mot Skitrab Skøyteski Zero) Om du velger å bytte et produkt, kan dette ordnes via kundeservice. Dersom produktet du ønsker å bytte til er rimeligere, vil du motta en tilgodelapp. Om du ønsker å kjøpe et dyrere produkt – vil du få en faktura på det resterende beløpet. Tilgodelappen vil da kunne brukes på Gullsport.no til å handle andre varer.

 

10-C. Bytte av varer

 

Det skal være lett å bytte varer som du føler ikke var som du forventet. Dette kan være et produkt som du har fått feil størrelse på eller at fargen ikke var som du forventet. Ta kontakt med oss om du ønsker å bytte produktet til en annen farge, størrelse eller modell. Om du trenger mer hjelp til å velge riktig produkt – tar du kontakt med oss – så skal vi hjelpe deg videre!

 

11. Personopplysninger

 

Vi behandler alle våre kunders personopplysninger konfidensielt i henhold til personopplysningsloven. Vi lagrer og bruker disse opplysningene for at vi skal ivareta og administrere kundeforholdet herunder informere om produkter, tjenester og andre ytelser fra Gullsport AS. 

Kunden samtykker i at Gullsport AS, og andre nære samarbeidspartnere kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor deg, herunder post, telefon, elektronisk kommunikasjon (SMS og e-post osv.) for å informere om eller markedsføre vårt og andres produkttilbud.

Det vises til egen informasjon om personvern på www.gullsport.no under lenken «Personvern».

Utlevering av opplysninger til utenforstående kan ikke skje uten ditt skriftlige samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav, regnskapsbehandling, samt i nedennevnte tilfeller. Reservasjoner etter dette punkt rettes til Gullsport per brev eller e-post. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg, og kan kreve å få disse rettet, jf. personopplysningsloven § § 18, 27 og 28. Behandlingsansvarlig er selskapets daglig leder. 

 

12. Tvister

 

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Du kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med oss. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Alle tvister skal løses etter norsk rett.